Budowa domu, a prognoza pogody

Teoretycznie prace budowlane można rozpocząć o każdej porze roku, jednak nie należy ich rozpoczynać w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, gdyż może to wysłużyć czas budowy. Dotyczy to zwłaszcza zimy, gdzie pewne prace budowlane są znacząco utrudnione, co może doprowadzić nie tylko do zwiększenia kosztów związanych z budowa, lecz także do błędów wykonawczych. Dlatego w naszej strefie klimatycznej rozpoczęcie budowy domu należy rozpocząć od wiosny do jesieni. Bezpiecznie można rozpocząć budowę od końca marca, gdzie dzień jest już stosunkowo długi, a wystąpienie mrozów jest też mało prawdopodobne, chociaż mogą się zdarzyć. Minimalna temperatura powierza, która nie wpływa niekorzystnie na rezultat prac budowlanych to + 5 stopni Celsjusza. Przy niższych cement użyty w mieszankach betonowych znacznie wolniej się wiąże, a poniżej zera istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody zawartej w mieszance. Marznąca woda znacznie zwiększa swą objętość, a w rezultacie beton zastygający w temperaturze minusowej nie tylko gorzej wiąże, lecz także kruszeje, co przekłada się na jego wytrzymałość. Dlatego w przypadku przymrozków do mieszanek cementowych należy dodawać specjalne preparaty przeciwmrozowe. Także wykonywanie prac hydroizolacyjnych w trakcie niskich temperatur jest ręcz niemożliwe. Trudno w takich warunkach rozprowadzać emulsje czy lepiki bitumiczne, a także zmarznięta papę czy folię.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply