Co z deszczówką w domu jednorodzinnym?

Deszczówka gromadzona przez rynny musi być odprowadzana, by uchronić ściany przed zawilgoceniem. Odprowadzanie takiej wody do kanalizacji bytowej jest zabronione. Mogłoby to skutkować przeciążeniem oczyszczalni, również przydomowej. Nie wolno także odprowadzać wody opadowej na działkę sąsiada lub kształtować tak teren własnej posesji by samoczynnie spływała na jego teren. Najprościej jest skierować wodę opadową do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Jej celem jest właśnie poprzez sieć kanałów i rurociągów odprowadzać wody deszczowe z terenów zamieszkałych. Taka woda trafia do zbiornika, z którego jest rozsączana w gruncie z dala od siedzib ludzkich. Wodę opadowa można zagospodarować również odprowadzając do rowu melioracyjnego lub cieku wodnego, czyli strumienia czy rzeczki. Jeżeli mamy na działce miejsce można wykopać staw, do którego w czasie opadów będzie się zbierała woda. Możemy również zastosować zbiorniki na wodę opadową. Jest to nie tylko ekologiczne, lecz również ekonomiczne, gdyż wodę opadową możemy wykorzystywać do podlewania działki czy dzięki specjalnej instalacji spłukiwać nią toaletę. W przypadku dużych działek możemy zastosować drenaż rozsączający. Do rury spustowej podłącza się rury drenażowe układane na głębokości 50 cm w osypce żwirowej. Rury są perforowane i rozsączają się do gruntu z dala od domu. Dzięki zastosowaniu specjalnych zbiorników możliwe jest gromadzenie wody podczas obfitych opadów, a następnie powolne jej rozsączanie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply