Czas potrzebny na przygotowanie projektu

Prace związane z przygotowaniem projektu domu, wymagają przede wszystkim czasu. Projektant musi mieć czas nie tylko na wykonanie dokładnych obliczeń, ale także na naniesienie wszelkich, niezbędnych poprawek. Musi także zobaczyć działkę budowlaną, wybrać najlepsze miejsce do postawienia domu, oraz pamiętać o konieczności przestrzegania określonych przepisów prawa, związanych właśnie z budową domów jednorodzinnych. Tym samym niemożliwe jest przyspieszenie prac na projektem domu, tym bardziej, jeśli wymagane są uzgodnienia ze służbami obsługującymi linie wodociągową, energetyczną oraz gazową. W takiej sytuacji podczas wykonywania projektu domu, należy także uwzględnić konieczność podłączenia do niego poszczególnych mediów, związane z tym wymagania, oraz uwzględnienie rozwiązań, które mają zapewnić bezpieczeństwo osobom, które zamieszkają w nowo budowanym domu. W efekcie nie można uniknąć wizyt w kolejnych urzędach, zadawania kolejnych pytań dotyczących tych samych kwestii, czy też szukania kompromisów pomiędzy stawianymi wymaganiami, a rzeczywistą sytuacją. Z tego też względu nie brakuje sytuacji, w której to prace nad projektem domu zostają wstrzymane, ponieważ osoba przygotowująca projekt czeka na akceptację poszczególnych rozwiązań, lub poszukuje innych rozwiązań, które będą mogły zostać przyjęte przez każdą ze stron. Tym samym osoby, które zamawiają projekt domu, muszą się przygotować nawet na kilka miesięcy oczekiwań.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply