Działka budowlana płaska czy nierówna?

Ukształtowanie terenu działki budowlanej ma wpływ nie tylko na koszty budowy, lecz także na rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne. Należy wiedzieć, ze stosunkowo niewielki jednoprocentowy stok oznaczać może nawet jeden metr różnicy w posadowieniu średniej wielkości domu o 10 metrach długości. Oznacza to, że wysokość ściany fundamentowej będzie miał około 2 metrów wysokości, czyli jak budowa domu jednorodzinnego z piwnica. Dlatego posadowienie domu na wąskiej działce oznacza obniżenie kosztów budowy. Z kolei niekorzystny jest także płaski teren, lecz obniżony w stosunku do drogi na przykład o 50 cm. Jest to zwłaszcza kłopotliwe, gdy na terenie jest wysoki poziom wód gruntowych. Oznacza to przemakanie fundamentów, a po zimowych roztopach na naszej działce może się utrzymywać woda. Dlatego w takich przypadkach stosuje się posadowienie budynku na poziomie terenu i obsypanie fundamentów zagęszczonym gruntem. Takie rozwiązanie także podwyższa koszty budowy. Także niekorzystne jest posadowienie domu jednorodzinnego na działce ze znacznym spadem terenu. Taka działka ma walory krajobrazowe, lecz w przypadku niestateczności gruntu na przykład w trakcie opadów grozić może osuwaniem się gruntu doprowadzając do zniszczenia części czy nawet całości domu. Dlatego przed rozpoczęciem budowy należy wziąć wszystkie czynniki związane z ukształtowaniem terenu i ewentualne dodatkowe koszty związane z budową.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply