Praca nad projektem domu

Przygotowanie projektu domu wymaga przede wszystkim poznania oczekiwań osoby, która zamawia projekt. To przyszły właściciele domu musi potrafić określić czy chce mieć taras, balkon, jaki kształt ma mieć dach oraz jaka ma być powierzchnia budowanego przez niego domu. Architekt może wskazać poszczególne rozwiązania, może zaproponować określone kształty, ale podjęcie ostatecznej decyzji zawsze będzie należeć do osoby, która będzie budować dom. Może się także zdarzyć, że architekt po wizycie na działce budowlanej, stwierdzi, że ze względów prawnych zastosowanie określonych rozwiązań jest niemożliwe. W takiej sytuacji musi jednak wskazać inne rozwiązania, które będą swego rodzaju kompromisem, i zostaną także zaakceptowane przez klienta. W efekcie prace nad projektem nowego domu mogą zająć bardzo wiele czasu, zwłaszcza, jeśli w ich trakcie powstaną kolejne problemy związane chociażby z doprowadzeniem do działki podstawowych mediów. Z tego też względu bardzo często, zanim architekt przystępuje do wykonania projektu, nie tylko rozmawia bardzo długo ze swoim klientem, ale także pragnie zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda działka, na której ma stanąć projektowany przez niego dom. W ten sposób może od razu zwrócić uwagę klienta na możliwe problemy, a tym samym może wskazać, jakie rozwiązania należy zastosować, aby uniknąć nie tylko poważnych problemów, ale także, aby prace budowlane nie musiały zostać nagle przerwane.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply